ՀԵՏԱԴԱՐՁ ԿԱՊ

Խնդրվում է Ձեր հարցերն ուղարկել siran.yeganyan@giz.de հասցեին: Նշեք Ձեր կազմակերպության անվանումը և մշտական բնակության երկիրը:

 

Հասցե`

Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերության (GIZ) հայաստանյան գրասենյակ

Բաղրամյան 4/1, Երևան, 0019