ՀԵՏԱԴԱՐՁ ԿԱՊ

Հարցերի դեպքում խնդրում ենք կապնվել մեզ հետ` նշելով Ձեր կազմակերպության անվանումը և/կամ Ձեր բնակության երկիրը.

Էլ. Փոստ՝ vmatevosyan.sms@mta.gov.am

Հասցե՝ ՀՀ, ք.Երևան, Հր.Քոչարի 4 ՀՀ ՏԿԶՆ միգրացիոն պետական ծառայություն։